Prezentare iniţiativă

Harta serviciilor socio-educaţionale este expresia grafică a bazei de date de resurse şi servicii de la nivelul unei comunităţi care asigură o imagine reală a tipurilor de servicii furnizate şi oferă date extrem de importante pentru etapa de planificare şi intervenţiile viitoare.


Harta serviciilor socio-educaţionale:

 

 • este un instrument de lucru ce poate fi utilizat în procesul de elaborare a strategiilor judeţene pentru planificarea resurselor existente/ necesitatea identificării altor resurse în concordanţă cu nevoile identificate;
 • oferă suport potenţialilor beneficiari în vederea alegerii serviciilor care respectă în cea mai mare măsură nevoia identificată;
 • facilitează activitatea specialiştilor din domeniul socio-educativ asigurând o coordonare interinstituţională la nivel local

Actorii cheie implicaţi în elaborarea şi utilizarea Hărţii serviciilor socio-educaţionale

 


 


 

 

Avantajele cartografierii pentru autorităţile locale:

 

 • îmbunătăţirea organizării şi coordonării la nivel local şi sistemic prin decizii locale corecte, fundamentate tehnic;
 • realizarea strategiei judeţene în baza nevoilor comunităţii;
 • definirea clară şi coerentă a rolurilor şi responsabilităţilor fiecărui actor implicat;
 • dezvoltarea unor parteneriate între servicii;
 • un mai bun management la nivel local;
 • creşterea vizibilităţii sistemului, susţinută prin date şi informaţii actualizate

 

 

Avantajele cartografierii pentru furnizorii de servicii:

 

 • recunoaşterea activităţii furnizorului de servicii atât în cadrul comunităţii de practică, cât şi la nivelul publicului larg;
 • facilitarea comunicării cu alte organizaţii, posibilitate de noi parteneriate;
 • facilitarea comunicării între specialiști atât din acceași zonă dar și din zone diferite de intervenţie;
 • creşterea calităţii serviciilor prin posibilitatea de a orienta beneficiarul către alte tipuri de servicii de care are nevoie;
 • facilitarea comunicării cu beneficiarii şi abordarea integrată a acestuia

 

 

Avantajele cartografierii pentru beneficiar:

 

 • creşterea accesului la diverse tipuri de servicii;
 • oportunitatea de a alege din paleta serviciilor existente, furnizorul care să răspundă criteriilor personale (ex. proximitate, disponibilitate, calitate etc.);
 • accesarea tuturor informaţiilor într-un mod rapid şi eficient;
 • vizualizarea rapidă a tuturor serviciilor existente la nivelul judeţului;

 

 

Cum poţi înscrie un serviciu pe hartă?

 

Intră pe website-ul www.pentrueducaţie.ro, accesează butonul Adaugă un serviciu şi completează formularul!

 

 

Pentru mai multe detalii cu privire la utilitatea Hărţii serviciilor socio-educaţionale şi posibilitatea de a avea acest instrument de lucru la nivelul propriului judeţ vă rugăm să consultaţi acest document.

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc