Înscrie-te!

Grupul de iniţiativă al Platformei Naţionale pentru Educaţie lansează apelul pentru selecţia modelelor de intervenţie implementate pentru prevenirea şi reducerea fenomenelor de abandon şcolar.

 

 

 

Acest apel îşi propune să identifice resursele existente la nivelul ţării, serviciile care pot constitui exemple de intervenţie, activităţile şi proiectele care au avut impact la nivelul comunităţii şi care pot fi replicate la nivelul altei comunităţi prin mobilizarea resurselor existente. Modelele de intervenţie selectate vor fi promovate la nivel naţional atât în mediul online, prin intermediul Platformei Naţionale pentru Educaţie, cât şi în rândul profesioniştilor şi al mass-mediei ca modele de intervenţie, validate de Consiliul Consultativ.

 

Setul de criterii care facilitează identificarea şi evaluarea modelelor de intervenţie de către Consiliul Consultativ vizează următoarele aspecte: parteneriat şi participare, inovaţie, replicabilitate, sustenabilitate, impact.

 

Consiliul Consultativ este format din 9 persoane, câte un reprezentant din partea următoarelor instituţii: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Direcţia Protecţia Copilului (DPC), Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei în România, Organizaţia World Vision România, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

 

Orice instituţie sau grup de iniţiativă care doreşte să promoveze propria activitate ca Model de intervenţie este rugat să trimită Formularul de aplicaţie completat la adresa modele@pentrueducatie.ro până la data de 19 decembrie 2013 inclusiv.

 

Aplicaţiile vor fi publicate în mod periodic în cadrul Platformei Naţionale pentru Educaţie, primele modele fiind promovate începând cu luna ianuarie 2014. Platforma Naţională pentru Educaţie este o iniţiativă transversală derulată în cadrul campaniei de prevenire a abandonului şcolar şi creştere a participării şcolare Hai la şcoală!, dezvoltată la nivel naţional de UNICEF România. Platforma Naţională pentru Educaţie este un proiect susţinut de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC), Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Direcţia Protecţia Copilului (DPC), Reprezentanţa UNICEF în România, Ambasada Franţei în România şi Fundaţia World Vision România.

 

Mai multe detalii despre procesul de selecţie pot fi găsite în Ghidul de selecţie a Modelelor de intervenţie.

 

Update 24.01.2014

La primul apel pentru selecţia modelelor de intervenţie au fost prezentate 30 de aplicaţii, dintre care numai 28 au îndeplinit criteriile administrative. Acestea sunt evaluate de către membrii Consiliului Consultativ, data estimată pentru finalizarea acestui demers este 06 februarie 2014. 

 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi la telefon/ fax: 021 314 66 11, 0734 707 523, email: office@pentrueducatie.ro

Abonare newsletter

Recomandă

Promovează-ne

fonpc